Click pe buton pentru detalii ...Newsletter


Daca doriti sa primiti informatii legate de activitatea AAIR, scrieti adresa dvs de email mai jos


 

 

AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE

 AUTOMATIZARI SI INSTRUMENTATIE
Selecţie de articole publicate în revista Automatizări şi Instrumentaţie în perioada 2003 - 2013
Autori: 
Horia Mihai MOŢIT (coordonator), Eugen DIACONESCU, Ioana FĂGĂRĂŞAN, Marian Romeo CATANĂ

Cuprins
Horia Mihai MOȚIT
Debitmetrie industrială (pag. 1 – 38)
[1] Horia Mihai Moțit, Metodă de determinare analitică a Scărilor de debit ale debitmetrelor cu secţiune de măsurare cu arie variabila (DSMAV), Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3/ 2003, pag. 6-9
[2] Horia Mihai Moțit, Metodă de alegere computerizată a tipodimensiunii debitmetrului cu secţiune de măsurare cu arie variabilă (DSMAV) şi de determinare prin calcul a scării de debit pentru tipodimensiunea selectată, care rezolvă optim comanda beneficiarului, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 6/2003, pag. 7-9
[3] Horia Mihai Moțit, Bazele unitare ale debitmetriei. Debitmetre neconvenționale (complexe), Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 5/ 2006, pag. 10-14
[4] Horia Mihai Moțit, Debitmetre cu jet turbionat. Baze analitice. Caracteristici tehnice, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 1/ 2010, pag. 6-9
[5] Horia Mihai Moțit, Contoare pentru gaze combustibile. Clasificare. Prevederi internaționale tehnice și metrologice, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 2/ 2010, pag.14-19
[6] Horia Mihai Moțit, Contoare de apă rece potabilă și apă rece fierbinte. Cerințe internaționale tehnice și metrologice, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 3-4/ 2010, pag. 4-7
[7] Horia Mihai Moțit, Contoare de energie termică. Prevederi internaționale metrologice și tehnice, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 5-6/2010, pag. 10-12
[8] Horia Mihai Moțit, Sinteza și Clasificarea Unitară a Debitmetrelor (S.C.U.D), Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 5-6/ 2011, pag.9 12
[9] Horia Mihai Moțit, Debitmetre ultrasonice pentru gaze. Necesitatea corectării exactităţii de măsurare cu modificările dimensionale ale corpului debitmetrului, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 1/2013, pag. 6-9
Eugen DIACONESCU
Sisteme de control şi informatică industrială (pag. 39 – 86)
[1] Eugen Diaconescu, Soluţii de afişare grafică pe LCD pentru sistemele embedded, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 4/ 2004, pag.11-13
[2] Eugen Diaconescu, Codurile de bare 2D în automatizarea proceselor discrete, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 2/ 2005, pag 24-26
[3] Eugen Diaconescu, Automatizarea clădirilor inteligente, Automatizări şi Instrumentaţie, Nr. 4/2005, pag 16-19
[4] Emilian Lefter, Eugen Diaconescu, Soluţia de control pentru un stand de studiu al transmisiei la automobilul hibrid, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 6/2006, pag. 15-17
[5] Eugen Diaconescu, Colecţii de aplicaţii cu PLC, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 4/2007, pag. 8-10
[6] Eugen Diaconescu, Control Fuzzy cu LabVIEW, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 5/2007, pag. 14-16
[7] Eugen DIACONESCU, Control PID sau Control Fuzzy?, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 2/2008, pag. 14-16
[8] Eugen DIACONESCU, Em. LEFTER, Sistem de control cu PLC pentru pila de combustie HyPM HD8, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 1/2009, pag. 20-23
[9] Eugen DIACONESCU, Reţele industriale CAN în Vehicule şi Automatizari, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 5-6/2009, pag 8-10
[10] Eugen DIACONESCU, Cristian SPIRLEANU, Utilizarea dispozitivelor şi reţelei 1-wire în automatizarea clădirilor inteligente, Automatizări şi Instrumentaţie, ISSN 1582-2334, nr. 2/2010 ,pag. 24 -26
[11] Eugen Diaconescu, Programarea PLC utilizând MATLAB/Simulink, Automatizări şi Instrumentaţie, ISSN 1582-2334, nr. 1/2011, pag.18-19
[12] Eugen Diaconescu, Controlul sistemelor distribuite industriale utilizând standardul IEC 61499, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 2/2012/ pag.10-12
[13] Eugen Diaconescu, Dezvoltări ale standardelor de interoperabilitate OPC în automatizările industriale, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3-4/2012, pag.12 -14
[14] Eugen Diaconescu, Considerații asupra arhitecturii, evoluției și securității sistemelor SCADA, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3-4/2013, pag.14 -16 (Partea I) și nr. 5-6/2012, pag. 13-15 (Partea a II-a)
[15] Eugen Diaconescu, Protocoalele sistemelor SCADA. DNP3, Automatizări şi Instrumentaţie , nr. 5-6/2013
Ioana FĂGĂRĂŞAN -
Conducerea proceselor energetice (pag. 87 – 111)
[1] Sergiu Iliescu, Ioana Făgărășan, Conducerea proceselor energetice. Concepte și implementări, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3-4, 2009, pag. 10-12
[2] Sergiu Iliescu, Ioana Făgărășan, I. Dumitru, N. Arghira, G. Stamatescu, Sisteme modulare de simulare a conducerii automate a unor procese industriale pentru dotarea platformelor educaționale multifuncționale, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 1, 2010, pag. 11-13
[3] Ioana Făgărășan, Sergiu Iliescu, I. Dumitru, N. Arghira, Metode de detectie a defectelor bazate pe model, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3-4, 2010, pag. 22-24
[4] Ioana Făgărășan, Sergiu Iliescu, I. Dumitru, N. Arghira, Detecția defectelor în cazul instalațiilor cu schimb de căldură, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 5-6, 2010, pag. 20-22
[5] N. Arghira, Ioana Făgărășan, Sergiu Iliescu, I. Dumitru, Centrale electrice virtuale, nr. 3-4, 2011, pag. 16-18
[6] Sergiu Iliescu, Ioana Făgărășan, N. Arghira, I. Dumitru, Abordarea sistemică a reglajului automat frecvență-putere activă într-un sistem electroenergetic interconectat, Automatizări şi Instrumentaţie, nr.1, 2011, pag. 10-12
[7] N. Arghira, Ioana Făgărășan, Sergiu Iliescu, I. Dumitru, Rolul și locul casei inteligente energetic în conceptual de dispecerizare a consumului, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 5-6, 2012, pag. 10-12
[8] I. Dumitru, G. Stamatescu, N. Arghira, I. Făgărășan, Sergiu Iliescu, V. Calofir, Modelarea din punct de vedere energetic și monitorizarea sistemului de răcire pentru un centru de date, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3-4, 2013, pag. 8-10
Marian Romeo CATANĂ
Automatizări în industria de rafinare şi petrochimică (pag. 112 – 131)
[1] Catană Marian Romeo, Adrian Tănase, Monitorizarea, protecția și controlul unui turbo-compresor de gaz cracat, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 5/2006, pag. 20-22
[2] Catană Marian Romeo, Controlul prin modelul matematic al unui schimbător de căldură, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3/2007, pag. 24-27
[3] Catană Marian Romeo, Sisteme de control distribuit (DCS) utilizate în conducerea proceselor tehnologice, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 1/2008, pag. 7-10
[4] Catană Marian Romeo, Rețele locale de comunicație. Protocoale utilizate în transmisia datelor – Foundation Fieldbas, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 2/2008, pag. 22-24
[5] Catană Marian Romeo, Sistemul de comunicații TETRA, Automatizări şi Instrumentaţie, nr. 3/2008, pag. 27-30