Click pe buton pentru detalii ...Newsletter


Daca doriti sa primiti informatii legate de activitatea AAIR, scrieti adresa dvs de email mai jos


 

 

• ANALIZA-SINTEZA SI CLASIFICAREA UNITARA‚ A DEBITMETRELOR

Autor: Horia Mihai MOTIT,
Editura AGIR, 2014

CUPRINS

1. Debitmetria, ramura a tehnicii masurarii

1.1 Debitmetria (definire si importanta)

1.2 Conceptul unitatii debitmetrelor (C.U.D.)

2. Identificarea si analiza logicii functionale a debitmetrelor

2.1 Identificarea tuturor variantelor de exprimare analitica principiala a debitului si a unitatii lor

2.1.1 Definirea debitului

2.1.2 Exprimarea analitica (definirea) conventionala a debitului

2.1.2.1 Exprimarea analitica directa a debitului

2.1.2.2 Exprimarea analitica indirecta a debitului

2.1.3 Exprimarea analitica (definirea ) neconventionala a debitului

2.1.3.1 Exprimarea analitica în functie de viteza locala

2.1.3.2 Exprimarea analitica utilizînd metode de explorare si prelucrare a câmpului de viteze

2.1.3.3 Exprimarea analitica a debitului principal “Q” prin masurarea unui debit secundar “q” mai mic dar proportional cu debitul principal

2.2 Identificarea si analiza tuturor variantelor schemelor structurale principiale ale debitmetrelor si a unitatii lor

2.2.1 Schema structurala unica a debitmetrelor conventionale

2.2.1.1 Blocul de referinta (BR)

A. Blocul de referinta BR si marimile afernte pentru “Exprimarea analitica Directa a debitului”

B. Blocul de referinta BR si marimile aferente pentru ”Exprimarea analitica Indirecta a debitului”

2.2.1.2 Blocul sensibil (BS)

2.2.1.3 Concluzii privind structura Elementului primar (EP)

2.2.1.4 Elementul secundar (ES) în conexiune cu elemental primar (EP)

2.2.1.5 Ecuatiile functionale ale blocurilor structurale aferente debitmetrelor conventionale

2.2.1.6 Exemplificari practice privind structura unitara a debitmetrelor conventionale

2.2.1.6.1 Debitmetre directe cu camera de masurare cu umplere/golire discontinua

2.2.1.6.2 Debitmetre directe cu camera de masurare cu umplere/golire continua

2.2.1.6.3 Debitmetre indirecte cu sectiunea de masurarea cu 34arie constanta si parti mobile

2.2.1.6.4 Debitmetre indirecte cu sectiune de masurare cu arie constanta, fara parti mobile

2.2.1.6.5 Debitmetre indirecte cu sectiune de masurare cu arie variabila pentru conducte închis

2.2.1.6.6. Debitmetre indirecte cu sectiune de masurare cu arie variabila pentru canale deschise

2.2.2 Schemele structurale unitare ale Debitmetrelor Neconventionale

2.2.2.1 Scheme structurale ale debitmetrelor cu insertie

2.2.2.1.1 Schema structurala principiala a debitmetrelor monoinsertie

A.Principiul functional

B.Structura

C. Ecuatiile functionale

D. Exemplificare practica

2.2.2.1.2 Schema structurala principiala a debitmetrelor multiinsertie

A. Principiul functional

B. Structura

C. Ecuatiile functionale

D. Exemplificare practica

2.2.2.1.3. Concluzii privind locul debitmetrelor cu insertie în evolutia tipurilor structurale ale debitmetrelor

2.2.2.2  Schema structurala a instalatiilor de masurare a debitului utilizând metode de explorare si prelucrare a câmpului de viteze

A. Principiul comun al metodelor utilizate

B. Schema structurala principiala comuna

C. Ecuatiile functionale

D. Exemplificare practica

2.2.2.3  Schemele structurale ale debitmetrelor cu masurarea unui debit secundar (q), proportional cu debitul principal (Q)

2.2.2.3.1 Debitmetre cu (q) un fluid auxiliar

A. Principiul functional

B. Structura

C. Ecuatiile functionale

D. Exemplificare practica

2.2.2.3.2 Debitmetre cu (q) în derivatie deschisa

A. Principiul functional

B. Structura

C. Ecuatiile functionale

D. Exemplificare practica

2.2.2.3.3 Debitmetre cu (q) în derivatie închisa (debitmetre by pass)

A. Debitmetre by pass cu (q) generat de o diferenta de presiuni statice

B. Debitmetre by pass cu (q) generat de presiunea dinamica

2.3. Clasificarea unitara a debitmetrelor

2.4. Concluzii privind bazele unitare ale debitmetrelor (analitice, structurale, clasificare)

3. Metoda A.S.C.U.D. (Metoda analizei/sintezei si calsificarii unitare a debitmetrelor)

3.1. Considerente preliminarii privind “Metoda A.S.C.U.D.”

3.2. Etapa 1 - A.S.C.U.D.: Tabelul de referinta pentru analiza/sinteza/clasificarea unitara a debitmetrelor (“Tabelul de referinta al debitmetrelor”)

3.3. Etapa 2 - A.S.C.U.D.: Analiza/sinteza unitara detaliata a tuturor tipurilor principiale de debitmetre si clasificarea lor unitara (“Tabelele A.S.C.U.D.”)

4. Combinatii de debitmetre (“Compound gauging structures”)

4.1 Necsitatea realizarii combinatiilor de debitmetre (denumite prescurtat ”CD”)

A. Definitie

B. Destinatii

4.2. Identificarea si analiza logicii functionale a CD

4.2.1 Identificarea unitatii exprimarii analitice principiale a debitului

4.2.2 Identificarea si analiza unitatii variantelor schemelor structurale principiale ale CD

4.2.2.1 Schema structurala CD1

A. Structura

B. Exemplificari practice

4.2.2.2 Schema structurala CD2

A. Structura

B. Exemplificare practica

4.2.2.3 Schema structurala CD3

4.2.3 Clasificarea unitara a CD

4.2.3.1 Combinatii de debitmetre tip CD1

4.2.3.2 Combinatii de debitmetre tip CD2

4.2.3.3 Combinatii de debitmetre tip CD3

4.2.3.4 Concluzii privind clasificarea combinatiilor de debitmetre100

4.3 Analiza/sinteza unitara a CD

4.3.1 Combinatiile de debitmetre realizate pâna în prezent

4.3.2 Noi combinatii de debitmetre imaginate utilizand “Metoda A.S.C.U.D.”

4.3.2.1 Combinatii de debitmete destinate conductelor închise

4.3.2.2 Combinatii de debitmetre destinate canalelor deschise

4.3.2.3 Combinatii de debitmetre destinate canalelor deschise cu debitmetre destinate conductelor închise

4.3.3 Combinatii care contin debitmetre neconventionale

5. Concluzii privind identificarea bazelor unitare ale debitmetriei si aplicarea “Metodei A.S.C.U.D.”