Click pe buton pentru detalii ...Newsletter


Daca doriti sa primiti informatii legate de activitatea AAIR, scrieti adresa dvs de email mai jos


 

 

ANALIZA-SINTEZA ȘI CLASIFICAREA UNITARĂ A DEBITMETRELOR

Autor: Horia Mihai MOȚIT,
Editura AGIR, 2014

CUPRINS

1. Debitmetria, ramură a tehnicii măsurării

1.1 Debitmetria (definire şi importanţă)

1.2 Conceptul unităţii debitmetrelor (C.U.D.)

2. Identificarea şi analiza logicii funcţionale a debitmetrelor

2.1 Identificarea tuturor variantelor de exprimare analitică principială a debitului şi a unităţii lor

2.1.1 Definirea debitului

2.1.2 Exprimarea analitică (definirea) convenţională a debitului

2.1.2.1 Exprimarea analitică directă a debitului

2.1.2.2 Exprimarea analitică indirectă a debitului

2.1.3 Exprimarea analitică (definirea ) neconvenţională a debitului

2.1.3.1 Exprimarea analitică în funcţie de viteza locală

2.1.3.2 Exprimarea analitică utilizînd metode de explorare şi prelucrare a câmpului de viteze

2.1.3.3 Exprimarea analitică a debitului principal “Q” prin măsurarea unui debit secundar “q” mai mic dar proporţional cu debitul principal

2.2 Identificarea şi analiza tuturor variantelor schemelor structurale principiale ale debitmetrelor şi a unităţii lor

2.2.1 Schema structurală unică a debitmetrelor convenţionale

2.2.1.1 Blocul de referinţă (BR)

A. Blocul de referinţă BR şi mărimile afernte pentru “Exprimarea analitică Directă a debitului”

B. Blocul de referinţă BR şi mărimile aferente pentru ”Exprimarea analitică Indirectă a debitului”

2.2.1.2 Blocul sensibil (BS)

2.2.1.3 Concluzii privind structura Elementului primar (EP)

2.2.1.4 Elementul secundar (ES) în conexiune cu elemental primar (EP)

2.2.1.5 Ecuaţiile funcţionale ale blocurilor structurale aferente debitmetrelor convenţionale

2.2.1.6 Exemplificări practice privind structura unitară a debitmetrelor convenţionale

2.2.1.6.1 Debitmetre directe cu cameră de măsurare cu umplere/golire discontinuă

2.2.1.6.2 Debitmetre directe cu cameră de măsurare cu umplere/golire continuă

2.2.1.6.3 Debitmetre indirecte cu secţiunea de măsurarea cu 34arie constantă şi părţi mobile

2.2.1.6.4 Debitmetre indirecte cu secţiune de măsurare cu arie constantă, fără părţi mobile

2.2.1.6.5 Debitmetre indirecte cu secţiune de măsurare cu arie variabilă pentru conducte închis

2.2.1.6.6. Debitmetre indirecte cu secţiune de măsurare cu arie variabilă pentru canale deschise

2.2.2 Schemele structurale unitare ale Debitmetrelor Neconvenţionale

2.2.2.1 Scheme structurale ale debitmetrelor cu inserţie

2.2.2.1.1 Schema structurală principială a debitmetrelor monoinserţie

A.Principiul funcţional

B.Structura

C. Ecuaţiile funcţionale

D. Exemplificare practică

2.2.2.1.2 Schema structurală principială a debitmetrelor multiinserţie

A. Principiul funcţional

B. Structura

C. Ecuaţiile funcţionale

D. Exemplificare practică

2.2.2.1.3. Concluzii privind locul debitmetrelor cu inserţie în evoluţia tipurilor structurale ale debitmetrelor

2.2.2.2  Schema structurală a instalaţiilor de măsurare a debitului utilizând metode de explorare şi prelucrare a câmpului de viteze

A. Principiul comun al metodelor utilizate

B. Schema structurală principială comună

C. Ecuaţiile funcţionale

D. Exemplificare practică

2.2.2.3  Schemele structurale ale debitmetrelor cu măsurarea unui debit secundar (q), proporţional cu debitul principal (Q)

2.2.2.3.1 Debitmetre cu (q) un fluid auxiliar

A. Principiul funcţional

B. Structura

C. Ecuaţiile funcţionale

D. Exemplificare practică

2.2.2.3.2 Debitmetre cu (q) în derivaţie deschisă

A. Principiul funcţional

B. Structura

C. Ecuaţiile funcţionale

D. Exemplificare practică

2.2.2.3.3 Debitmetre cu (q) în derivaţie închisă (debitmetre by pass)

A. Debitmetre by pass cu (q) generat de o diferenţă de presiuni statice

B. Debitmetre by pass cu (q) generat de presiunea dinamică

2.3. Clasificarea unitară a debitmetrelor

2.4. Concluzii privind bazele unitare ale debitmetrelor (analitice, structurale, clasificare)

3. Metoda A.S.C.U.D. (Metoda analizei/sintezei şi calsificării unitare a debitmetrelor)

3.1. Considerente preliminarii privind “Metoda A.S.C.U.D.”

3.2. Etapa 1 - A.S.C.U.D.: Tabelul de referinţă pentru analiza/sinteza/clasificarea unitară a debitmetrelor (“Tabelul de referinţă al debitmetrelor”)

3.3. Etapa 2 - A.S.C.U.D.: Analiza/sinteza unitară detaliată a tuturor tipurilor principiale de debitmetre şi clasificarea lor unitară (“Tabelele A.S.C.U.D.”)

4. Combinaţii de debitmetre (“Compound gauging structures”)

4.1 Necsitatea realizării combinaţiilor de debitmetre (denumite prescurtat ”CD”)

A. Definiţie

B. Destinaţii

4.2. Identificarea şi analiza logicii funcţionale a CD

4.2.1 Identificarea unităţii exprimării analitice principiale a debitului

4.2.2 Identificarea şi analiza unităţii variantelor schemelor structurale principiale ale CD

4.2.2.1 Schema structurală CD1

A. Structura

B. Exemplificări practice

4.2.2.2 Schema structurală CD2

A. Structura

B. Exemplificare practică

4.2.2.3 Schema structurală CD3

4.2.3 Clasificarea unitară a CD

4.2.3.1 Combinaţii de debitmetre tip CD1

4.2.3.2 Combinaţii de debitmetre tip CD2

4.2.3.3 Combinaţii de debitmetre tip CD3

4.2.3.4 Concluzii privind clasificarea combinaţiilor de debitmetre100

4.3 Analiza/sinteza unitară a CD

4.3.1 Combinaţiile de debitmetre realizate până în prezent

4.3.2 Noi combinaţii de debitmetre imaginate utilizănd “Metoda A.S.C.U.D.”

4.3.2.1 Combinaţii de debitmete destinate conductelor închise

4.3.2.2 Combinaţii de debitmetre destinate canalelor deschise

4.3.2.3 Combinaţii de debitmetre destinate canalelor deschise cu debitmetre destinate conductelor închise

4.3.3 Combinaţii care conţin debitmetre neconvenţionale

5. Concluzii privind identificarea bazelor unitare ale debitmetriei şi aplicarea “Metodei A.S.C.U.D.”